Komuta Kontrol Merkezi
03 Şubat 2021

ASELSAN'ın Acil Çağrı Merkezi Çözümü, vatandaşın acil durum çağrısının cevaplanması ile başlayıp, acil durumun olay yerinde veya müdahale yerinde (hastane, karakol vb.) kontrol altına alınması ile sonuçlanan Acil Durum Sürecinin tamamının yönetimde kullanılan bir sistem altyapısıdır. Bu sistem altyapısı sayesinde;

  • Sağlık, Polis, İtfaiye, Jandarma, Sahil Güvenlik gibi kamu kurum personelleri aynı teknolojik altyapıyı kullanmaktadır. Böylelikle bütün kurumlar eş zamanlı ve eş güdümlü acil durum müdahalesi sağlayabilmektedir.
  • Acil Durum Sürecinin tamamı sayısal olarak kayıt altına alınmaktadır. Kaydedilen bütün veriler ilgili acil yardım kurumları arasında eş zamanlı olarak paylaşabilmektedirler.
  • Acil Çağrılar sayısal ortamda karşılanarak ve yönlendirilerek vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet sağlanabilmektedir.
  • Acil yardım kurumlarına ait bütün kaynakların etkin bir biçimde kullanılması sağlanabilmektedir.

açm.jpg 

 

ACİL DURUM YÖNETİMİ ve GENEL İŞLEYİŞ

Acil Durum, kimi zaman sadece bir kurumun müdahalesi ile çözülebilecek basit bir durum iken kimi zaman ise üç dört kurumun aynı anda müdahalesini gerektiren karmaşık bir olay olabilmektedir.

Vatandaşlarımızın acil durum çağrıları, 112 Komuta Kontrol Merkezinde görevli Çağrı Alıcı operatörler tarafından karşılanmaktadır. Acil durum ile ilişkili veriler, Çağrı Alıcı operatör tarafından sisteme işlenmekte ve veri tabanına kaydedilmektedir. Bu sırada arayan kişinin acil durum çağrısını yapmış olduğu konum bilgisi gibi bir takım bilgiler de dış veri kaynaklarından temin edilerek yine kayıt altına alınmaktadır.

Çağrı Alıcı operatörler tarafından oluşturulan vaka formu, sistem altyapısı sayesinde birçok kuruma eş zamanlı olarak yayınlanmaktadır. Böylelikle olayla ilgili bütün kurumlar aynı anda olayla ilgilenmeye başlayabilmektedir.

Acil Yardım Kurumlarının (Sağlık, Polis, İtfaiye, Jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik vb.) Komuta merkezinde bulunan acil yardım kurumu personeline Çağrı Yönlendirici denilmektedir. Çağrı Yönlendiriciler, sahadaki Mobil Birimleri (ambulans, polis aracı, jandarma devriyesi vb.) ve Operasyon Merkezleri (karakol, sağlık merkezi, itfaiye istasyonu vb.) ile iletişime geçerek olay yerine hızlı ve koordineli bir müdahaleyi ve sonrasındaki acil durum yönetimini sağlamaktadırlar. Çağrı Yönlendiricilerin Mobil Birimler ve Operasyon Merkezi ile bilgi paylaşımı ve haberleşmesi ses veya veri yolu ile gerçekleşebilmektedir. Bu iletişim ve bilgi paylaşımı Aselsan ürünü olan çözümler ile sağlanmaktadır.

Sistem Yöneticisi olan uzman kişiler, bütün bu müdahale sürecini kendi uygulamaları üzerinden izleyebilmektedir. Sistem Yöneticileri, sistemde kaç çağrının beklediğini, operatörlerin meşguliyet durumlarını, araçların konumlarını; genel olarak sistemin tamamını izleyebilmektedirler.

Sistem Yöneticileri, İstatistik Yönetim Uygulaması sayesinde operatör veya kurum bazlı olarak sorgulama veya inceleme yapabilmektedir. Yönetim Uygulaması sayesinde de sistemdeki alarmları takip edebilmekte ve operatör yetkilendirme veya kısıtlama işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Kamu Güvenliği İçin Acil Çağrı Merkezi Çözümü Broşür