Kurumsal
26 Şubat 2018

            İl Ambulans Servisi Başhekimliği, ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonunu, yönlendirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini yapan, hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlayan, bünyesinde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini düzenleyen, bağlı birimlerde kullanılan tüm araç ve gereçlerin temin, kayıt, bakım ve onarımlarını sağlayan, hizmetle ilgili tüm kayıt ve istatistikleri tutan, sunulan hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla projeler geliştiren,  Komuta Kontrol Merkezi, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile idari birimlerden oluşan yapıdır.