Taşınır Kayıt Kontrol
05 Nisan 2024


 FÇ.jpg
 Fahri ÇİĞDEMOĞLU
 Sağlık Memuru
 
 HH.jpg
Hüseyin HARMANKAŞI
Sağlık Memuru 
 
 MSA.jpg
Sercan Muharrem AYAZ
 ATT


Görev Tanımı

 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Tüketime ve kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.
 • İhtiyaç duyulan araç ve malzemelerin temini, depolanması, planlaması ve dağıtımını sağlamak
 • Başhekimin verdiği diğer görevleri yapar
 • Kalite Yönetim Birimin çalışma standartlarına katılır.Birimin İletişim Bilgileri

tel.png 0 262 371 50 76 / 7 
                             mail.jpg kocaeli112tasinirkayit@gmail.com
                     mail.jpgkocaeli112eczane@gmail.com