Kalite Yönetim
22 Mart 2018

 AŞ.jpg
 Aynur ŞARKUCU
 Kalite Yönetim Direktörü


         Kalite hayatın her alanında varlığını hissettirirken belki de en eski kalite beklentisi sağlık hizmetlerindendir. Sağlık hizmetinin kaliteli algılanmasında hastanın beklentileri ve önceki deneyimleri büyük rol oynamaktadır. Hasta/yaralı – 112 ilişkisi genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bir rahatsızlık veya kaza sonucu kurulan ve zorunluluktan doğan bir ilişkidir. Hasta/yaralı bu beklenmedik durum karşısında endişeli, mutsuz ve hatta öfkeli olabilir. Bu ilişki içersinde geçerli olması gereken; karşılıklı saygı, zarar vermeme-yarar sağlama, özerklik, adalet-hakkaniyet, dürüstlük-güven gibi etik değerler ile hasta haklarına saygılı bir 112 Acil Ambulans Hizmeti sunmak temel amacımızdır.
Görev Tanımı
  • 112 SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak
  • Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek
  • Öz değerlendirmeyi yönetmek
  • 112 SKS çerçevesinde hazırlanan;

              - Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek,

             - Yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek,

             - Hizmet sunumuna yönelik istatistiki bilgileri değerlendirmek.

  • Kalite yönetim sistemi dokümanlarının kayıtlarını tutmak,
  • Formların birimlerde kullanılır şekilde kullanılabilir şekilde bulunmasını, uygulanmasını sağlamak,
  • Dokümanların güncel hallerinin sistemde kaydını tutmak,
  • Değerlendirme toplantılarını duyurusunu ve hazırlığını yapmak. 

Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 113
  mail.jpgkocaeli112kalite@gmail.com