Eğitim
05 Nisan 2024

 
Neziha MERT
 ATT


Şengül SÖNMEZ
ATT
Görev Tanımı


  • İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlerin hizmet içi eğitimini planlar, uygular, değerlendirir. Personellerin almış olduğu eğitimleri kişisel dosyalarına kaydı yapar.
  • Acil birimlerde çalışan diğer personele yönelik eğitim programları organize eder.
  • İl Ambulans Servisi faaliyetlerinin tanıtımı amaçlı eğitim toplantıları düzenler.
  • İlkyardım konularında halk eğitimleri düzenler.
  • Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sertifikasyon eğitimlerinin düzenlenmesinde Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne yardımcı olur.
  • Bölgesinde düzenlenen acil tıp alanındaki eğitimlere eğitimci, eğitim ekipmanı, salon vs. desteği verir.
  • Alanı ile ilgili eğitim veren sağlık liseleri ve üniversite programlarından gelen öğrencilerin staj ve eğitimlerini yürütür.
  • Genel ve bölüm eğitimlerinde sorumlu olup takibini yapar.
  • Kalite Yönetim Biriminin çalışma standartlarına katılır.