İnsan Kaynakları
05 Nisan 2024

 MÇ.jpg
 Mehmet ÇEVİK
 Sağlık Memuru
 
 YY.jpg
 Yusuf YILDIZ
 ATT
 
  resim F.jpeg
Sümeyye BULUT
 ATT
 
 ÖD.jpg
 Özden ARDAHAN
 ATT
 
 resim F.jpeg
 Feyza ALTINTEN
 ATT
 
resim F.jpeg 
 Kibar SÜMER
ATT 
 
resim F.jpeg 
 Ayşe TEZCAN 
Hemşire 
 
resim F.jpeg 
Ebru AYDIN 
AABT 
 
 
Canan KAYA 
AABT 
Görev Tanımları

  • İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı birimlerde görevli bütün personelin atama, yer değiştirme, geçici görev, terfi, emeklilik ve diğer özlük haklarıyla ilgili il içinde yapılması gereken hizmetlerini yürütmek,
  • Personelin izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütüp gerekli kayıtları yapmak,
  • Personelin birimlerdeki dağılımlarına ait kayıtları tutarak kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek, hizmetin aksamamasını sağlayacak şekilde dengeli dağılımını sağlamak,
  • Personelin kayıtlarını sürekli güncelleyerek ilgili birimlere ve bakanlığa bildirimlerini yapmak, bilgilerin doğruluk ve uyumunu izlemek,
  • Terfi tarihi gelen personellerin terfilerini bildirmek,
  • Personelin şahsi dosyaları ve personelle ilgili arşiv kayıtlarını tutmaktır.

Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 2
 mail.jpgkocaeli112insankaynaklari@gmail.comBirimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 113
 mail.jpgkocaeli112ozelkalem@gmail.com

Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 113
 mail.jpgkocaeli112ozelkalem@gmail.com