TGAP
03 Şubat 2021

TGAP

20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 108 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Orta Vadeli Program (2019-2021) (Yeni Ekonomi Programı 2019-2021 / YEP) kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin arttırılması amacıyla Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması kararı alındı. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde 30.01.2019 tarihli ve 80981279-809.99-145 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Bakan Yardımcılığına bağlı kurulan Tasarruf Takip Ofisi (TGAP Ofisi)’nin il düzeyindeki faaliyetlerinin takibinin sağlanması amacıyla İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde doğrudan Sağlık Müdürlerine bağlı TGAP (Tasarruf ve Gelir Arttırıcı Programlar) Birimleri oluşturuldu.
 
TGAP Ofisi web sitesine https://tgap.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz