Disiplin
05 Nisan 2024


 GP.jpg
 Ümmügülsüm PEHLİVANOĞLU
 ATT
 
 EG.jpg
 Ece GÜL
 ATT
 
 MY.jpg
 Metin YAYLA
 Sağlık Memuru

ÇB.jpg
Çiğdem DOĞAN
ATTGörev Tanımları

• Personelin disiplin hukuku ile ilgili işlemlerinin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılması, uygulanması sağlamak.

• Kurumda görev yapan memurların disiplin işlemlerini takip etmek ve neticelendirmek.

• Kurum personeli hakkında yapılan inceleme ve soruşturma sonucu muhakkiklerce tanzim edilen raporlarda teklif edilen işlemleri yapmak.

• Bakanlık ve Sağlık Müdürlüğü (Valilik) aleyhine açılan davalara ilişkin talep edilen bilgi ve belge temin etmek.

• İl Ambulans Servisi Başhekimliği ve bağlı birimlerin emrinde kullanılan araç, gereç ve menkul kıymetlere gelen herhangi bir zarar söz konusu olduğunda müdahalenin önlenmesi ve zararın giderilmesi için gecikmeye mahal vermeden her türlü bilgi ve belgeyi hazırlayarak Sağlık Müdürlüğüne intikal ettirmek


Birimin İletişim Bilgileri

 tel.png 0 262 371 50 76 / 6
 mail.jpgkocaeli112disiplin@gmail.com